Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg

Nieuwsbericht Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg ter inzage 25 november 2020 De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden…

Lees meer